Personvernerklæring                                                           1. april 2018

Vårt mål og vår visjon - Vi gjør RT tryggere!

Som medlem av RusseID, inviterer vi deg til å bli en del av vårt fellesskap for sikker festivaltilgang og feiring og personlig tilpassede tjenester for din aldersgruppe gjennom våre samarbeidspartnere. Vårt mål er å bli kjent med deg, slik at vi kan gi deg skreddersydde tilbud og tjenester som er virkelig nyttige for deg, og unngå informasjon du vil oppfatte som «spam».

Medlemskap hos RusseID krever derfor at vi behandler dine persondata. Disse Retningslinjene for personvern for RusseID er en integrert del av RusseID-vilkårene.

Skulle du ikke ønske å bli værende i RusseID sin database, kan du når som helst logge deg inn på RT.no og melde deg av.

Åpenhet

Vi er opptatt av å sikre ditt personvern, og vil bare behandle dine persondata som beskrevet i disse Retningslinjer for personvern for RusseID.

Vi vil nedenfor forklare hvordan vi innsamler, bruker, overfører, lagrer eller på andre måter behandler persondata knyttet til deg som medlem av RusseID. Vårt mål er å være så tydelige som mulig. Men bare ta kontakt dersom du fortsatt skulle ha noen spørsmål om hvordan vi behandler dine persondata.

Hva er persondata?

Persondata betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan være grunnlag for å identifisere deg, direkte eller indirekte, så som ditt navn eller bilde.

Vi anerkjenner at spesielle kategorier av informasjon, sånn som data som avslører etnisk opprinnelse, religiøs tro eller helseopplysninger, er særlig sensitive. Vi vil bare innsamle og bruke slike sensitive data som helseopplysninger når det er strengt nødvendig. For eksempel er det viktig for oss å vite om du er alvorlig syk og trenger tilrettelegging eller trenger rullestol for å komme inn i på arrangementer vi jobber med (f eks Tryvann).

Hva betyr behandling?

Behandling av persondata betyr alt arbeid eller sett av tiltak som utføres på persondata, enten gjennom automatiske metoder eller ikke. Alle tiltak som utføres på persondata, fra innsamling og lagring til endring, bruk eller offentliggjøring utgjør dermed “behandling”.

DE RETTSLIGE GRUNNLAGENE FOR Å BEHANDLE MEDLEMSDATA

RusseID-vilkårene

Grunnlaget for og formålet med RusseID er at du skal få en tryggest mulig russetid (RT). Videre at du kan ha en forsikring, dersom uhellet er ute. Vi har som ambisjon at du for fremtiden også skal få fordeler og personlig tilpassede tjenester og tilbud, gjennom en tilknyttet samarbeidspartner. Vi er engasjert gjennom vårt samarbeid med Ung Dialog as, i å bli kjent med deg slik at vi skal kunne levere best mulig f eks individualiserte jobbtilbud, utelivsfordeler, spesialtilbud, og for å kontinuerlig forbedre vårt RusseID som et sikkert og forsikret alternativ til trygg festivaldeltakelse. RusseID har ingen inntekter fra kuponger eller annen informasjon som eventuelt blir distribuert til innehavere av RusseID. Vi tilknytter oss utelukkende samarbeidspartnere som vi mener er relevante og ønsket av deg som har russeID, for å tilby et ennå bedre og mer innholdsrikt produkt. Det kan f eks være populære utesteder for din aldersgruppe, der dere tilbys rabattert eller gratis inngang, eller f eks samarbeidspartnere som delbetaler eller betaler ditt russeID, dersom du også er eller blir en kunde hos vår samarbeidspartner.

For å sette oss i stand til å kunne nå dette målet, er det nødvendig at vi behandler data som gjelder deg som person. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine persondata er således de RusseID -vilkårene som regulerer forholdet mellom RusseID  og deg som har RusseID. Vi har nedenfor listet opp de ulike typer persondata vi vil eller vil kunne behandle for å oppfylle våre krav etter RusseID -vilkårene. Med andre ord, vi vil kun behandle de data som er nødvendig for å oppfylle vår del av RusseID -vilkårene.

Du står selvsagt fritt til å avslutte RusseID -medlemskapet når som helst. Du kan også begrense behandlingen av dine persondata, eller be oss om å korrigere eller slette visse data. Du kan alltid gå inn på RT.no for å begrense behandlingen av dine persondata, oppdatere eller slette persondata. Du bør imidlertid merke deg at begrensning av behandling av persondata eller sletting av persondata kan medføre opphør av RusseID -medlemskapet, da vi ikke lenger vil være i stand til å levere deg våre tjenester i RusseID.    For mer informasjon, vennligst se dine rettigheter nedenfor.

Våre rettslige forpliktelser

Vi vil behandle dine persondata når vi er underlagt en rettslig forpliktelse til å gjøre det, for eksempel når vi er forpliktet til å levere opplysninger til offentlige myndigheter eller vi er underlagt en rettskjennelse.

Legitime interesser

Vi vil behandle persondata på grunnlag av våre legitime interesser for å forebygge, undersøke eller rapportere tilfeller av bedrageri eller sikkerhetsproblemer og for å samarbeide med rettshåndhevende myndigheter.

Hvilke persondata vil vi behandle?

For å være i stand til å gi deg et RusseID, som først og fremst skal gi deg trygghet og forsikring til festivaler i Norge, vil vi samle inn og behandle følgende data om deg. Vi samler bare inn de data vi trenger for å levere på våre løfter i henhold til RusseID sine betingelser og vilkår.  

• De opplysninger du gir når du søker om RusseID og/eller oppdaterer din RusseID -konto, f.eks. navn, kjønn, fødselsdag, e-post, telefonnummer og adresse.

• Detaljer som innsamles av våre samarbeidspartnere angående dine kjøp, som gir oss et grunnlag for å analysere hvilken informasjon og tilbud du vil like å motta.

• Data om andre kjøp eller aktiviteter som gir deg rett til å opptjene eller få rabatt på RusseID.

• Demografiske data innhentet fra våre forretningspartnere.

• Offentlig tilgjengelige data innhentet fra eksterne kilder, sånn som informasjon i offentlige myndigheters registre, skatteoppgjør, LinkedIn og nyhetsartikler.

• Hvis du godtar våre informasjonskapsler, (rt.no) data om din internettatferd slik den registreres av f.eks. informasjonskapsler, Adobe Analytics og Google Analytics på vår nettside eller app, f.eks. om hvilke begreper du søker etter, lengde på besøk, hvilke destinasjoner som er av interesse for deg og hvilke lenker/overskrifter du klikker på.

• Persondata opprettet av oss som resultat av vår analyse av ovenstående data, sånn som kundesegmenter, score og profiler etablert for deg med sikte på f.eks. å tilpasse vår kommunikasjon, evaluere dine pris- og produktpreferanser eller forutsi hvilke hjelpetjenester du kan være interessert i.

For hvilke formål bruker vi dataene?

Det grunnleggende målet for vårt RusseID er å bli kjent med våre medlemmer slik at vi kan tilrettelegge for at alle får en trygg og fin russetid. Men målet vårt er også å kunne tilby deg det best mulige utvalget av nyttige og personlige tilbud. For å kunne nå dette målet, er det nødvendig at vi behandler persondata om deg slik som beskrevet i avsnittet ovenfor.

Nærmere bestemt vil vi behandle dine persondata for følgende formål.

• Administrere ditt RusseID

• Sørge for at du får registrert nødvendig informasjon for å kunne motta RusseID i tide. For eksempel kan dette være purring på betaling, hvis ikke betalingen har gått igjennom, eller påminnelser om å registrere skolebevis for verifisering av skole.

• Forvalte og gjennomføre din bestilling av RusseID med eller uten forsikring. Men for fremtiden vil vi også jobbe for å gi deg relevante tilbud og fordeler relatert til dine interesser og behov.

• Analysere hvilke tilbud vi i RusseID kan gi deg, hvilke produkter og tjenester du vil finne interessant å motta, slik at vi kan skape mer skreddersydde og relevante tilbud for deg alene eller sammen med våre forretningspartnere.

• Strømlinjeforme vår kommunikasjon med deg og minimalisere søppelpost/meldinger f.eks. ved å registrere om du ikke åpner våre e-poster, analysere hvilke emner som er av interesse og administrere anmodninger om ikke lenger å motta slike e-poster. Vi vil også bruke dataene til å fjerne unødvendig informasjon.

• Undersøke hvilke funksjoner og tjenester i vår app og nettside som er velbrukt og hvilke som ikke er det, og bruke disse data til kontinuerlig å forbedre og tilrettelegge for din bruk av våre plattformer og tjenester. Hvis du f.eks. nesten alltid bruker vår app, vil vi kunne tilby deg å ikke lenger motta e-poster fra oss, men kun app-meldinger.

Bli kjent med deg og personlig tilpasse våre meldinger, service og tilbud:

• Samle opp statistiske data om behov, preferanser, kjøpsatferd og kjøpekraft i kjøp av våre og våre forretningspartneres produkter og tjenester, og analysere og anvende disse data for å strømlinjeforme og personlig tilpasse de tilbud og tjenester vi leverer til våre medlemmer på individuelt nivå.

• Skape verdi i RusseID og forstå dine preferanser, behov og (online)-atferd og lage profil på deg som grunnlag for etablering av personlig tilpassede tilbud og tjenester. Ved å bruke forutsigelsesmodeller og score, forsøker vi å forstå hvilke medlemmer som er tilbøyelig til å verdsette hvilke produkter og tjenester og deretter markere relevante produkter og tjenester for disse medlemmene.

• Undersøke og generalisere behov, preferanser, kjøpsatferd og kjøpekraft for å forstå kundenes atferd og segmenter. For eksempel analyserer vi hva andre kunder er tilbøyelig til å kjøpe avhengig av ulike kjennetegn (f.eks. når de bestilte sin tur, når de skal reise, hvor lenge de er borte) og forsøke å forutsi hvilke produkter eller tjenester du kan være interessert i å kjøpe basert på andre kunders atferd. Disse modellene og analysene blir noen ganger utført på våre vegne av tjenesteleverandører som arbeider på kontrakt for oss.

• Følge opp betalte mediekampanjer, så som informasjon om inntrykk, klikk og omregningskurser, for å analysere og opprette plattformer for kommunikasjon. Vi overvåker våre kampanjer både på aggregert og individuelt nivå (forutsatt at informasjonskapsler er godtatt) og innhenter persondata fra en rekke kilder, f.eks. Facebook og Google.

Informasjonskapsler og internettatferd

Forutsatt at du samtykker i bruken av informasjonskapsler på vår nettside eller app, vil vi også behandle dine persondata med sikte på å:

• Samle inn, lagre og studere internettatferd alene eller slått sammen med andre persondata fra vår kundedatabase, med sikte på å identifisere hva og hvilke varer eller tjenester du kan være interessert i. Vi utbygger vår kundedatabase med disse dataene fra f.eks. informasjonskapsler og Google Analytics. Omvendt utbygger vi våre online-data med opplysninger fra vår kundedatabase. Vi ønsker å bruke disse dataene til f.eks. å gi deg målrettede tilbud og tjenester ved å f eks plassere bannere og andre annonser på vår egen nettside og app samt på eksterne mediekanaler så som Facebook og Google.

Vennligst les mer om vår bruk av informasjonskapsler i retningslinjer som du finner link til over.

Hva er utarbeiding av profil?

Profilutarbeiding betyr enhver form for automatisert behandling av persondata med sikte på å evaluere, analysere eller forutsi aspekter vedrørende noens personlige preferanser, interesser, atferd, lokasjon eller bevegelser. Kort fortalt er det den analysen vi utfører på dine persondata for bedre å forstå hvilke typer produkter, tjenester, kommunikasjonskanaler og funksjoner du verdsetter og hvilke ikke. Oppfyllelsen av mange av våre formål ovenfor krever ulike grader av profilutarbeiding, fra det å plassere medlemmer i forskjellige segmenter til det å utarbeide mer dyptgående prognosescore for visse kategorier av atferd og preferanser.

Automatisert beslutningstaking foreligger når resultatene av profilutarbeiding leder til en beslutning basert utelukkende på automatisert bearbeiding som produserer en rettslig virkning for deg eller påvirker deg på lignende måte.

Logikken bak slik behandling er således å bruke tilgjengelige teknologier ikke bare for å analysere behov og preferanser, men også for å produsere ulike virkninger basert på disse behovene og preferansene. Når disse virkningene har rettslig tyngde eller ellers er betydningsfulle for deg som medlem, vil behandlingen kunne utgjøre automatisert beslutningstaking og vil bare forekomme under forutsetning av ditt samtykke, med mindre behandlingen er nødvendig for at vi skal utføre RusseID -vilkårene.

Hvor får vi dine persondata fra?

Persondataene blir innhentet fra mange forskjellige kilder.

Persondata vi har om deg vil ofte stamme fra deg direkte, f.eks. fra din etablering av RusseID. På tilsvarende måte innhenter vi informasjon fra deg når du bruker ditt RusseID, eller når du velger å benytte andre tilbud og tjenester.

I tillegg innhenter vi persondata fra deg fra følgende kilder.

• Våre forretningspartnere (for eksempel Russedress eller Russeservice der du kan bestille RusseID), f.eks. forsikringsselskapet eller salgskanaler for RusseID.

• Informasjonskapsler som du godtar og programmer så som Google Analytics, Google Customer Match, Facebook Custom Audience, Adobe Analytics f.eks. sporer og innhenter data om din internettatferd.

• Vi skaper ‘nye’ persondata basert på de data som innhentes fra de ovennevnte kildene, i form av prognosescore og profiler/segmenter. Disse modellene og analysene blir noen ganger utført på våre vegne av tjenesteleverandører som arbeider på kontrakt for oss.

• Offentlig tilgjengelige data innhentet fra eksterne kilder, så som informasjon i offentlige myndigheters registre, skatteoppgjør, LinkedIn og nyhetsartikler.

Hvor lenge vil vi beholde dine persondata?

Vi beholder bare persondata for så lang tid det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser etter disse RusseID -vilkårene.

Retningslinjer for personvern for RusseID -medlemmer er fem år fra den dato de først ble samlet inn eller deretter oppdatert.

Hvis du har godtatt informasjonskapsler, vil persondata som er innhentet gjennom Google Analytics bli lagret i fem år. Persondata innhentet gjennom Adobe Analytics vil bli lagret i fem år. Å ha historiske data hjelper oss til bedre å forstå din adferd og interaksjon med oss, og en femårsperiode er nødvendig for å skaffe en god nok database for statistisk analyse. Bruk av data for analytiske prognose- og persontilpasningsformål hjelper oss derfor med å tilpasse våre produkter og tjenester til dine behov.

Hvem kan få tilgang til dine persondata?

Persondata blir delt mellom selskaper i RusseID -konsernet for å tilby et best mulig produkt.  

Persondata kan også bli delt med våre forretningspartnere for å koordinere spesielle tilbud og aktiviteter. For eksempel samarbeider og utveksler vi persondata med forsikringsselskapet If, som forsikrer våre medlemmer.

Vi slår også sammen persondata innsamlet av oss med persondata innhentet fra våre forretningspartnere og eksterne kilder.

Persondata som deles i RusseID -konsernet eller med våre forretningspartnere vil trolig ikke bli overført til land som ikke tilhører (“EU”) eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”) og som ikke sørger for et adekvat nivå av beskyttelse for persondata.

Hvordan avslår jeg å motta direkte markedsføring?

Ved å melde deg inn i RusseID, samtykker du i å motta direkte markedsføring fra oss. Vi og våre forretningspartnere vil kunne bruke post, mobiltelefon, SMS, e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler for å kommunisere med deg. Vi vil kunne bruke disse kommunikasjonskanalene for sende reklamemeldinger til deg angående våre respektive produkter og tjenester.

Du vil når som helst kunne avslå å motta markedsføring fra oss og våre forretningspartnere ved å endre innstillingene i din RusseID -konto.

Hvem kan jeg snakke med om mine persondata og mine rettigheter?

Utsteder av RusseID er: Godt Selskab AS, og du kan alltid nå frem til RusseID ved å sende en melding på Facebook. Godt Selskab AS er behandlingsansvarlig og har avtaler med databehandlere for dataene.

Godt Selskab as  er den rettslige enheten som er ansvarlig for persondata i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, inkludert personvernforordningen (EU-forordning nr. 2016/679).

RusseID  har utnevnt en personvernansvarlig som støtter RusseID  med sikring av at medlemmenes persondata blir korrekt behandlet. Du vil kunne kontakte den personvernansvarlige med spørsmål eller anmodninger knyttet til behandlingen av dine persondata, på RusseID på Facebook. Hvis du har spørsmål angående RusseIDgenerelt, vennligst ta kontakt med RusseID på Facebook. Vennligst ikke send oss sensitive opplysninger, som personnummer, på Facebook.

Hva er mine rettigheter?

Vi ønsker å være så transparente og tydelige som mulig om hvordan vi behandler dine persondata, og har derfor vært særlig nøye med å illustrere dine rettigheter etter disse Retningslinjene for personvern for RusseID -medlemmer. På din RusseID -konto kan du nå ikke bare se og oppdatere dine kontaktdetaljer, men også finne informasjon om dine rettigheter og om vår behandling av persondata lagt ut interaktivt. Ved å navigere og betjene RusseID -kontoen, kan du også enkelt håndheve dine rettigheter.

For eksempel kan du:

• Korrigere, oppdatere eller slette opplysninger som er feilaktig eller ufullstendig på din RusseID -konto.

• Begrense behandlingen av dine personlige data.

• Bli glemt. Retten til å bli glemt betyr at du vil kunne be om at vi sletter alle de persondata vi har samlet inn om deg. Å håndheve denne retten vil normalt innebære avslutning av ditt medlemskap. Ved sletting av dine data er disse dataene slettet, det vil si at vi ikke kan hente dem frem igjen dersom du senere skulle ønske det.

• Motta en kopi av persondataene knyttet til deg og informasjon angående vår behandling av dine persondata i et vanlig brukt dataformat og til å overføre - eller få overført, der det er teknisk mulig - de personlige dataene til en annen kontrollør.

• Be om at persondata ikke blir brukt for direkte markedsføringsformål.

Vennligst merk deg at begrensning av behandlingen av dine persondata eller håndheving av din rett til å bli glemt vil bety at vi ikke lenger vil være i stand til å yte deg våre tjenester i RusseID. Behandlingen av persondata som beskrevet i disse Retningslinjer for personvern for RusseID -medlemmer er en del av RusseID -vilkårene og er nødvendig for at vi skal gi deg de personlig tilpassede tjenestene som tilbys til RusseID -medlemmer.

Skulle du ikke eller ikke lenger ønsker å være del av vårt RusseID -system, står du fritt til når som helst å avslutte RusseID.

Når kan RusseID  spørre meg om samtykke?

I visse situasjoner vil vi ha behov for ditt samtykke for å behandle dine persondata.

Innsamling, analyse og overføring av persondata som beskrevet nedenfor kan på mange måter ytterligere høyne din medlemsopplevelse av RusseID . Vi vil imidlertid bare behandle dine persondata for disse formålene på grunnlag av ditt samtykke.

For eksempel vil vi kunne be om ditt samtykke for å:

• Innhente og bruke dine geolokasjonsdata, slik at vi kan gi deg sanntidstilbud f.eks. på restauranter og butikker som ligger i nærheten av en gate hvor du befinner deg.

• Tillate våre forretningspartnere å bruke de persondata de mottar fra oss for sine egne formål, for å sette dem i stand til å skape målrettet markedsføring via sine egne kanaler.

• Samle sammen rapporter om reisemønstre, forbruk osv. for å selge til tredjeparter.

• Kjøpsdata fra eksterne kilder, så som finanstransaksjoner basert på EU-direktiv nr. 2015/2366 (betalingstjenestedirektivet 2) for f.eks. inntekts- og prissensitivitetsanalyser.

Disse retningslinjene for personvern for RusseID -medlemmer ble sist oppdatert den 1 april 2018.

Vilkår for RusseID                Vi gjør RT (russetiden) tryggere!

Disse vilkårene gjelder for RusseID. Ved å bli værende eller melde deg inn, på internett eller på annen måte, bekrefter du at du godtar disse RusseID-vilkårene. Vi henstiller til at du leser betingelsene under før du går videre.

Ved å melde deg inn i RusseID databasen og dermed akseptere disse vilkårene, samtykker du i å motta direkte markedsføring (inkludert personlig tilpasset direkte markedsføring) fra oss, så som kampanjemeldinger til deg angående våre aktuelle produkter og tjenester. Vennligst se Personvern erklæringen (legg inn link) for RusseID, for mer informasjon, f.eks. om hvordan du avslår å motta slik direkte markedsføring.

Hva er RusseID?

Hvorfor skal man ha RusseID?

Viktig info

Om RusseID

RusseID er et ID som skal bidra til at ikke uvedkommende får tilgang til russetreffene. På den måten blir russetiden tryggere for alle. RusseID utstedes kun til personer som er avgangselever på den videregående skole, eller kan vise dokumentasjon på at de går yrkesfaglig linje. Søknader utover dette behandles særskilt. Utsteder av RusseID er Godt Selskab AS. RusseID kan være påkrevet som legitimasjon på ulike arrangementer. På arrangementer i regi av Utsteder eller samarbeidspartnere vil bruk av ID kunne bli registrert. Registrert informasjon vil bli benyttet blant annet til å øke din sikkerhet på arrangementet. 

Behandling av informasjon – samtykke til bruk av personopplysninger

For at RusseID skal fylle sin funksjon og sitt formål, krever det at vi behandler dine persondata, derfor er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som gjelder deg som person.

Dette er for det meste opplysninger som du har gitt til oss, når du har registrert ditt RusseID, men også data fra våre forretningspartnere og andre tredjeparter. Vi behandler disse dataene for mange ulike formål knyttet til RusseID.

Ved bestilling av RusseID samtykker du til følgende bruk av dine personopplysninger. Utsteder og deltakende virksomheter kan bruke opplysningene inntatt i innmeldingsskjemaet, med unntak av helseopplysninger, til å administrere RusseID og til å distribuere informasjon til deg om tilbud fra Utsteder eller samarbeidspartnere. Alle opplysningene blir behandlet i henhold til Personopplysningsloven. Personpplysninger som RusseID registrerer ved kjøpet, kan komme til å bli behandlet på følgende måter:

- Utlevering til If for skadebehandling, eventuelt forsikringsoppgjør. - Utlevering til If for analyseformål, salg og markedsføring. - Behandling av Ung Dialog AS for administrasjon av forsikringen. Opplysningene kan sammen med informasjon fra eksterne kilder brukes først og fremst i kortadministrasjonen, og opplysningene kan også benyttes som grunnlag for utsendelse av informasjon, fordeler og andre tilbud. Hensikten er å gi deg relevant informasjon og tilbud. Informasjonen vil bli distribuert postalt og elektronisk. Utsteder kan benytte opplysningene i fem år etter mottak av RusseID. Du kan reservere deg mot å få tilsendt informasjon, opplysningene vil da kun brukes til statistikkformål i anonym form. Du kan melde deg ut av nyhetsbrev etter at du har mottatt første nyhetsbrev, eller når du måtte ønske ellers. Du finner instruksjoner for utmelding nederst i hvert nyhetsbrev. 

Sletting av sensitive opplysninger

Sensitive personopplysninger blir slettet etter russetiden, senest 1. august hvert år. 

Personnummer

Personnummeret du oppgir kalkulerer fødselsdatoen du har oppgitt som korrekt eller ikke, er for sikker verifisering, og for å forhindre feil og forsinkelser i registreringene. Har du andre spørsmål angående ditt personnummer, eller på generelt grunnlag, ta kontakt med kundeservice på RusseID på Facebook. Vi oppfordrer til å ikke sende noen sensitive opplysninger i denne kanalen. Dersom det er behov for å oversende sensitive opplysninger, vil våre medarbeidere gi anvisninger på sikre metoder.  

Opplysninger om helse/pårørende

Dersom du velger å legge inn opplysninger om helse og pårørende, vil disse opplysningene kun bli benyttet hvis ID-innehaver kommer i en situasjon der vedkomne ikke kan kommunisere disse opplysningene selv og det anses nødvendig å hente ut opplysningene, for eksempel ved ulykke eller sykdom. Det er i så fall godkjent helsepersonell som får opplysningene. 

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine persondata er gitt i Retningslinjer for personvern (legge inn link) for RusseID, og er en integrert del av disse RusseID-vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre Retningslinjene for personvern for RusseID fra tid til annen, og vil da varsle om dette til våre brukere.  

Misbruk og inndragelse av ID

RusseID er personlig og må ikke under noen omstendighet overdras, lånes bort eller på annen måte tilgjengeliggjøres for andre enn ID-innehaver. En svært viktig funksjon ved RusseID er å bedre sikkerhet for ID-innehaver og andre på arrangementene, og misbruk vil kunne bidra til å svekke dette formålet. Avdekkes misbruk av RusseID kan RusseIDen beslaglegges eller deaktiveres. 

Beslagleggelse/inndragelse av ID

Adgang til f eks arrangementer som TRVN, forutsetter fremvisning av gyldig RusseID, eller annen akkreditering fra arrangør. Ved uønsket opptreden forbeholder arrangøren (i samråd med Utsteder) seg retten til å bortvise personer og/eller nekte personer adgang til arrangementet. Personer som blir bortvist på grunn av vold eller andre grove handlinger vil kunne tape retten til å komme inn på senere arrangementer, og vil kunne få RusseID beslaglagt, inndratt eller deaktivert. Retten til å få utstedt ny RusseID bortfaller i så tilfelle. Bortviste/nektede personer får ikke refundert beløpet de har betalt for RusseID. 

Utlevering av kundeinformasjon

Opplysningene i innmeldingsskjemaet lagres hos Utsteder og eventuelt det sted der du betalte for RusseID. Dersom du betalte hos et av selskapene som selger russeklær gjelder også deres egne vilkår for de opplysninger du har gitt til dem. Opplysningene gitt til Utsteder formidles per tid ikke videre til virksomheter som ikke samarbeider med, eller er tilknyttet, Utsteder. 

Bruk på arrangement

Et viktig element ved RusseID er at hver ID blir registrert ved inngang til arrangementene. Dette gir arrangør en oversikt over hvor mange som er inne på arrangementet etc, og er en viktig del av sikkerhetsplanen. Denne kontrollen gir også arrangør mulighet til å utestenge bråkmakere som ikke skal ha adgang til arrangementene. Opplysningene som blir registrert vil kunne bli brukt hos arrangør for å kunne forbedre arrangementene. Registrering av opplysninger knyttet til person blir slettet i etterkant av russetiden, og senest 1. august hvert år. 

Adresseendringer mv.

Du plikter selv å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i innmeldingsskjemaet til Utsteder. Manglende endringer i dette kan medføre at RusseID deaktiveres/fratas. 

Betaling med kort

Betaling av RusseID, og eventuelt billetter eller annet kjøpt via RusseID, skjer via våre leverandører av korttjenester  eller betalings app. Når du foretar en betaling vil du bli sendt videre til deres servere for inntasting av kortnumre og koder, for så å bli sendt tilbake til våre sider hvor godkjenningen finner sted. Vi lagrer ingen kortdetaljer eller betalingsinfo annet en betalingsgodkjenning/avvisning. Det er også mulig å betale RusseID hos: Russedress, Russeservice (russ.no) og andre partnere og kampanjer. Det er også mulig å betale RusseID på Tryvannfestivalen. Dersom RusseID er bestilt, men ikke blitt betalt før russetiden vil det ettersendes faktura pr epost i etterkant. I slike tilfeller tilkommer et fakturagebyr på kr 39,-. 

Tilbakebetaling

Ønsker du å få tilbakebetalt penger som er betalt for RusseID gjennom klesleverandør, må du kontakte din respektive klesleverandør ihht deres vilkår og betingelser. Utsteder betaler tilbake, dersom du har bestilt av og betalt til utsteder. En slik tilbakebetaling vil kun skje innenfor 14 dager etter at betalingen fant sted. (Se for øvrig feltet som omhandler Angrefrist) 

Angrerett

Angrerett gjelder etter Norsk lov. Vedlagt i ordrebekreftelsen som sendes på e-post, ligger det vedlagt et ferdig utfylt angrefristskjema. Angreretten gjelder i 14 dager fra mottagelse av dette skjemaet. ID vil ikke sendes til produksjon FØR de 14 dagene har passert, dette fordi IDen personaliseres til den enkelte med ID, foto og navn, og er ikke et produkt som kan videreselges. Ved benyttelse av angreretten sender du en skriftlig henvendelse på e-post: angre@rt.no, eller per post med datostempel fra posten til: Godt Selskab AS, Bogstadveien 27 b, 0355 Oslo. Oslo Att: RusseID innen utgangen av de 14 dagene. 

Varsling via e-post og sms

Du vil i løpet av året bli varslet om eventuelle feil, godkjenning/avvisning av RusseID via e-post. ID-innehaver plikter derfor å ha en gyldig e-post adr registrert i systemet. Viktig informasjon vedr RusseID eller russetiden vil også bli sendt ut via SMS. Ingen SMS som sendes ut koster mer enn kr 5,-, og det belastes aldri mer enn maksimalt kr 25,- totalt for en bruker i løpet av russeåret for denne typen utsendinger. Det er også mulig å tilbakestille passord for RusseID pr SMS for kr 4,- Dette kan også gjøres gratis pr epost. 

Endringer

Utsteder kan endre betingelser, herunder regler for bruk av RusseID, med en måneds varsel. Eventuelle endringer vil bli kommunisert på RT.no. Disse vilkårene godkjennes ved bestilling av RusseID. 

Utsteder

Godt Selskab AS Kontaktadresse: Munthes gate 29, 0260 Oslo E-post: post@rt.no Organisasjonsnummer: 914 453 054

Levering m.v.

Levering av varen skjer digitalt via SMS etter godkjenning. Levering skjer fortløpende til alle som oppfyller vilkårene til russeID.  Enkelte arrangementer benytter RusseID sammenkoblet med et festivalbånd, den enkelte festival vil besørge slike bånd og sammenkoblingen ved inngangen til festivalområdet.

Undersøkelsesplikt

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen. Det er bestilleren selv som utelukkende har gitt input til den informasjon som fremkommer på RusseID. Dersom det er feil opplysninger , kan dette enkelt redigeres av bestiller på den enkeltes profil på www.rt.no.  

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger. 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke¬forskuddsbetalte uavhentede varer. Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. (9) Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. (10) Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11) 

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. (13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 

1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. 3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. 4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. 7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). 8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8. 9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Disse RusseID-vilkårene ble sist oppdatert den 1. april 2018 og erstatter alle tidligere versjoner.

Cookies

 

Ved å bruke nettsidene til RusseID samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

«Cookies» – eller informasjonskapsler – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie kan beskrives som en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Det gir oss mulighet til å få en oversikt over hva som legges i handlekurven, hvilke varer som presenteres og annen statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De mest brukte nettleserne (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk, men man kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om man ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer det i loggfiler på våre servere i en periode. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettleser man bruker, bredbåndsleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, og annen nettsidestatistikk som brukes til å forbedre våre nettsider. I noen tilfeller brukes denne informasjonen også for å tilpasse vår markedsføring.
 

Informasjonen som samles inn benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor RusseID. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.
 

De fleste nettlesere tilbyr muligheten for å blokkere sporingscookies i menyen under «Innstillinger».
Alternativt kan man blokkere cookies til annonseformål her.

Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.